festival logga stor

                                                                                                                                                                                                           Foto: Sune Herbertsson

Vi har nu börjat plandera nästa festival som kommer att gå av stapeln 2-4 februari 2018. Mer information kommer efter hand.

Programbok Festival 2011

Programbok Festival 2013

Programbok Festival 2015

Musik mellan fjärdarna - 6 till 11 oktober 2015

Den tredje upplagan av Musik mellan fjärdarna genomfördes i Hudiksvall mellan den 6 och 11 oktober 2015. Årets festival var mer omfattande än tidigare och hade utökats med fyra konserttillfällen, med följden att arrangemanget nu genomfördes på sex dagar, mot tidigare fem. Inalles omslöt festivalen tretton konserter, varav en var en jazzkonsert med syskonen Monica Dominique och Palle Danielsson (hon vid pianot, han på kontrabas) där Hudiksvalls Jazzklubb var arrangör. 

Huvudarrangör för festivalen i dess helhet var som tidigare Norra Hälsinglands Konsertförening, denna gång i samverkan med Region Gävleborg Kulturutveckling och Försvarsmakten. Försvarsmaktens medverkan i festivalprogrammet tog gestalt i två ensembler, dels i den tio blåsare starka Arméns Serenadensemble, dels i Arméns Blåsarkvintett. Därtill hade konsertmästaren i Arméns Musikkår, klarinettisten Kristian Möller, en solistisk roll vid flera av festivalens konserter. 

Förutom medverkan av musiker ur Arméns Musikkår hade arrangörerna till årets festival även bjudit in sextetten Grand Tango, som vid två konserter tillsammans med den franske bandoneonisten Olivier Manoury (en konsert med hela bandet, en i besättning för kvartett) gav strålande prov på bredden i den argentinska tangotraditionen. Likaså gruppen Dilyar, ett åttamannaband som tillsammans med sångsolisten Kani spelar kurdisk musik, var inbjuden och gav en egen konsert i Jakobs kyrka i centrala Hudiksvall.   

Vid den högtidliga festivalinvigningen i Kulturhuset Glada Hudik den 7 oktober uruppfördes tonsättaren Tebogo Monnakgotlas stycke Crisp Water, en serenad för fem blåsare och fyra stråkar som Norra Hälsinglands Konsertförening hade beställt med stöd av Statens Kulturråd. 

Centrala roller i festivalen hade även violinisten Fredrik Paulsson, violasten Ellen Nisbeth, pianisten Johan Ullén och sångerskan Miah Persson. Dessutom medverkade elever i stråkklassen på Bollnäs Folkhögskola under ledning av sin lärare Karin Hans-Ers samt elever och lärare vid Hudiksvalls Kulturskola. Folkhögskolan och Kulturskolan medverkade vid en konsert vardera.  

Musik mellan fjärdarna har alltsedan starten 2011 satsat på ett festivalupplägg som omfattar förhållandevis många musiker. Syftet med detta är att under en intensiv festivalvecka kunna spegla flera av de spännande tendenser som numera präglar kammarmusikscenen i vårt land. Hit hör exempelvis att ge utrymme i programmet även för det nya och det okända, så att inte bara standardverken dominerar programmet. Men också att inkludera musik som vid en striktare klassificering kanske inte räknas som konstmusik men som ändå ligger konstmusiken nära såväl speltekniskt som gestaltningsmässigt. Till denna kategori hör exempelvis den argentinska tangon.   

Syftet är också att kunna erbjuda ett festivalprogram som inkluderar medverkan av både unga och mer etablerade musiker av båda könen, liksom musiker med nationella och/eller internationella karriärer i bagaget respektive musiker med stark lokal förankring. Det senare låter sig naturligtvis förenas med det förra, vilket exempelvis den Hudiksvallsfödda sopranen Miah Persson är ett strålande exempel på.  

Publikmässigt nådde årets festival inte upp till noteringarna vid de båda tidigare festivalerna, då i det närmaste samtliga konserter var fullbelagda. Den totala publiksiffran för årets festival var 1300 personer. De två tidigare festivalerna ägde rum i februari månad, då utbudet av konkurrerande evenemang var förhållandevis magert. I år var inte bara utomhusvädret mycket lockande, ett flertal andra evenemang pockade dessutom på Hudiksvallsbornas uppmärksamhet under festivalveckan. 

Årets festival har genomförts medstöd av Hudiksvalls kommun, Mittmedia, Region Gävleborg, Försvarsmakten, Björn Lundén Information AB, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och ett antal mindre sponsorer. Programsättning, marknadsföring och övrigt funktionärsarbete har utförts av ideella krafter.   

Några kommentarer från medverkande artister: 

Kristian Möller, klarinett:

”Vi upplever att hela festivalen präglas av en enorm entusiasm och ett glödande engagemang för kammarmusiken. Både den nya, den gamla, den välkända och den ohörda. Vi har under hela processen bemötts på ett utomordentligt professionellt och vänligt sätt och våra idéer kring program och framföranden har tagits emot med samma omsorg, värme och respekt som vi själva, rent kroppsligt, när vi väl anlände Hudiksvall.

Det mycket kraftfulla och pålitliga maskineriet vid och kring konserterna visade på stor flexibilitet och initiativförmåga. Utan minsta tvekan byttes, när så krävdes, konsertlokal, programordning och instrument.

Allt detta sammantaget, kryddat med den mest älskvärda och engagerade publik man kan tänka sig, gjorde vårt nedslag i Hudiksvall till en mycket positiv och minnesvärd upplevelse.

Tebogo Monnakgotla, festivaltonsättare: 

"Det är något speciellt med festivaler som "Musik mellan fjärdarna", en festival med lokal förankring och stort engagemang från det lokala föreningslivet. Publiken löser biljett för hela perioden och som medverkande känner man igen åhörarna och detta öppnar en möjlighet till samtal som ofta inte blir av i vanliga konsertsammanhang där tiden inte riktigt räcker till. Som upphovsperson till det helt nyskrivna stycket var det extra roligt att få höra folks upplevelse av musiken och ett publikt initiativ togs också för att få höra verket ytterligare en gång under festivalen, vilket förstås var extra roligt!"

Anders Inge, violinist:

”Spännvidden i festivalen är slående där man utgår från det lokala (kulturskolan) via regionala utbildningar (Bollnäs folkhögskolas stråkar med mycket hög spelnivå) till de professionella musikerna i Gävle Symfoniorkester.

Ambitionen att ha med musik från avlägsna kulturer som dock nuförtiden finns högst levande på våra nordliga breddgrader, gör Musik Mellan Fjärdarna till en mycket angelägen festival - den kurdiska gruppen Dilyar med sångerskan Kani gav en magisk konsert i Jakobs kyrka.

Som stråkmusiker i Ensemble Grand Tango var det mycket stimulerande och roligt att få spela med och lyssna till blåsare ur Arméns Musikkår på denna höga nivå. Lite otippat att armén har en så flexibel ensemble där man skapar sina egna konstellationer ur den stora orkestern. ”

Invigningstal av Tomas Löndahl, Musikaliska Akademins ständige sekreterare, 7 oktober 2015