Så här hanterar vi kraven i den nya dataskyddsförordningen, GDPR:


Alla som nås av mejl från NHK har i samband med någon tidigare konsert givit oss sitt namn, mailadress och eventuellt telefonnummer för att få fortsatt information från oss. 
Vi skickar alltid ut information om kommande konserter som ”Hemlig kopia”, dvs varje mottagare kan endast se sin egen mejladress. 

 

Givetvis kan du när som helst be oss radera dina uppgifter från vår lista.