Torsdag 26/11 19:00

Finskt & franskt

Gävle symfoniorkester

Kulturhuset Hudiksvall

Dirigent Jessica Cottis

Solist Adam Walker flöjt

OBS ingen konsertpresentation

Program
Debussy Petie Suite 13 minuter

Sibelius En Saga 20 minuter

Chaminade Concertino 8 minuter

Paus

Saariaho Aile du Songe 18 minuter

Debussy Children’s corner 17 minuter

 

Förköp i Guldsmedskiosken 28 oktober - 25 november.

Entre 210 kr, medlemmar 170 kr, ungdomar studerande under 20 samt SFI-elever gratis

Mera info kommer