Lördag 31 augusti 2019, 16:00, 

Dellentrion

Kjell Åke Hamrén violin, Per Blendulf cello, Ingmar Höglund piano

Baptistkyrkan Hudiksvall

PROGRAM

Clara Schumann                 Pianotrio i g-moll, Opus 17
1819-1896

Robert Schumann               Fantasy Pieces, opus 73 (cello och piano)
1810-1856

Paus

Claude Debussy                 Andante espressivo ur pianotrio i G-dur
1862-1918

Gabriel Fauré                     Élégie, Opus 24 (cello och piano)
1845-1924

Felix Mendelssohn             Andante ur pianotrio i d-moll, opus 49
1809-1847

Clara Schumann, född  Wieck  var en tysk tonsättare och en av sin tids mest framstående pianister och var berömd för tolkningar av makens tonstycken.

Clara studerade förutom piano även musikteori och komposition.. Hon uppträdde för första gången offentligt när hon var 9 år, men hennes rykte som pianist började ge eko runt 18-årsåldern då hon hade studerat några år för sin blivande make Robert Schumann. De gifte sig då Clara var 21 och Robert 30 år.  Efter giftermålet turnerade hon sparsamt fram till Roberts död då hon var 37 år. Då började hon åter att ge konserter och hänförde publiken i Tyskland och England under flera årtionden och avslutade sin karriär med att vara pianopedagog till dess hon var 73 år.

Hon komponerade en hel del sånger och pianomusik en pianokonsert och den trio som inleder dagens konsert, som hon fullbordade 1846, ett år som var mycket svårt för henne med både missfall och en make som började bli sjuk. Trion betraktas som hennes stora mästerverk och den skrev hon ett år innan Robert gjorde sin första pianotrio.

Under sin levnad var han framför allt uppskattad som musikkritiker och grundare av tidskriften Neue Zeitschrift für Musik. Numera betraktas han som en av den musikaliska högromantikens främsta representanter. Under sin korta levnad hann han med att komponera pianomusik, sin mycket berömda pianokonsert, flera oerhört fina sångcykler, fyra symfonier, kyrkomusik och scenmusik.

Fantasiestücke  komponerade han 1849. Det skrevs ursprungligen för klarinett och piano men Schumann skrev det så att det även går att byta klarinetten mot viola eller cello.

Claude Debussy skapade musik som ligger mellan senromantiken och 1900-talets mer moderna musik. Man brukar kalla hans musik för impressionism, även om han inte gillade det själv. Han kom in som elev på Pariskonservatoriet när han var 10 år. När han var 18 år skrev han sin enda pianotrio. Han söker här fortfarande sin stil och man kan höra antydningar till de klanger som blev så typiska för honom.

Gabriel Fauré föddes 17 år före Debussy, var lika tidig som musiker Han har skrivit mycket kammar- och orkestermusik och en hel mängd sånger. Han är kanske mest känd för stycken som Après un rêve, Sicilienne och Pavane. Stycket Élégie  skulle ha blivit en cellosonat. Det var Faures vana att börja sonat-, trio- och kvartetttskrivandet med den långsamma satsen och just den här uruppfördes hemma i Camille Saint Sans salong i juli 1880. Faure skrev aldrig färdig sonaten och stycket uppfördes offentligt i Paris 1983 under namnet Élégie.

Andantesatsen ur Mendelssohns första pianotrio är konsertens avslutningsstycke. Mendelssohn började tidigt spela piano, och som tonsättare räknas han också till de brådmogna. Två av sina mest fullödiga verk, stråkoktetten och ouvertyren till En midsommarnattsdröm, skrev han vid 16 respektive 17 års ålder. Bland de viktigaste insatserna Mendelssohn gjorde utöver komponerandet var att återuppväcka intresset för Johann Sebastian Bachs musik, som vid den tiden var praktiskt taget okänd. 2 år före sin död alltså när han var 36 år valdes han in som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm. En ära som också vederfors Clara Schumann 25 år senare. Mendelssohn skrev sin första pianotrio relativt sent i sin produktion - närmare bestämt när han var 30 år gammal.

 

Biljettpris 160 kr, medlem 120 kr, under 20 år och studenter gratis

Biljetter säljs endast i konsertkassan fr.o.m. 15:00