Fredag - söndag 2 - 4 februari 2018 

Musik mellan fjärdarna-festival 

Lokaler: Kulturhuset, Baptistkyrkan, Jakobs kyrka

All information om festivalen finns under fliken FESTIVAL. Förutom övriga bidragsgivare till festivalen fick vi idag 8 februri information om bidrag från Kulturrådet, vilket räddar vår festivalekonomi.

Vi är även del av MAIS projekt Nya Modigheter.