Fredag 13 april 2018, 19:00 

Gävle symfoniorkester

Solist: Emil Jonasson, klarinett

Dirigent: Anna-Maria Helsing

Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall

OBS! Presentationen 18:00 inställd. Ingen paus - konserten slut ca 20:20.

Program

Rautavaara Cantus arcticus
Emmy Lindström Klarinettkonsert
Berwald Symfoni Singulière

Med sin virtuosa teknik och tydliga scennärvaro kan klarinettisten Emil Jonasson påminna om Martin Fröst – som under en tid faktiskt var hans lärare. Emmy Lindströms nya klarinettkonsert är skriven direkt för Emil Jonasson, som hon för övrigt är gift med. 33-åriga Emmy Lindström har fått en rad verk uppförda på scener runtom i hela Europa.